Menu
Cart 0

Hysteric Mini EXBI

Posted by mag on

HGmini.jpg

幾年前我都好鍾意 HG mini BB....去親日本都不會放過, 不過随住年紀大.......唔好意思再走入去童裝買衫比自己.....亦都因為越來越肥.....根本着唔落D所謂o既140.....
不過佢D Graphic 真係好激架,而且着係BB度又好鬼Q...哩個20周年展覧我都好想睇..*v*]]>


Share this post← Older Post Newer Post →